Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

White Paper: Managing Digital Signage Over 3G Using Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)

Advanced capabilities in Intel® AMT reduce TOC when implementing out-of-band (OOB) secure advanced remote management - almost anywhere. Learn 3G set-up using IPSec VPN tunnels and more.

Video Liên Quan