Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

What is Intel® vPro™ technology

Business PCs powered by the Intel® Core™ vPro™ processor family take intelligent client computing to the next level—maximizing hardware-assisted security, simplifying PC management, and providing more responsive, adaptive performance.1 With Intel® vPro™ technology, you can power on an entire PC fleet to update a virus patch or remotely diagnose and repair PCs out-of-band (OOB), even if the OS is inoperable.

Learn more about Intel vPro technology >

Support for Intel vPro technology >

Set up and configure PCs with Intel® vPro™ technology1: A step-by-step process

Follow the steps below to set up and configure your PCs and start taking full advantage of Intel vPro technology.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Công nghệ Intel® vPro™ rất tinh vi và đòi hỏi phải cài đặt và kích hoạt. Khả năng sẵn dùng của các tính năng và kết quả sẽ phụ thuộc vào cài đặt và cấu hình phần cứng, phần mềm và môi trường CNTT. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html