• <Quay lại Tìm kiếm

Intel® Xeon® Processor E7 Family Specifications

Intel® Xeon® Processor E7 Family

Intel® Xeon® Processor E7 Family

Click on processor number to see detailed specifications and block diagrams

Số hiệu Bộ xử lý Bộ nhớ đệm Tốc độ đồng hồ Số Nhân/
Số Luồng Xử Lý
Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Các loại Bộ nhớ Các Đồ họa
Intel® Xeon® Processor E7-2803 (18M Cache, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) 18.0 MB 1.73 GHz 6 / 12 105 DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 800 MHz) Không
Intel® Xeon® Processor E7-4807 (18M Cache, 1.86 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) 18.0 MB 1.86 GHz 6 / 12 95 DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 800 MHz) Không
Intel® Xeon® Processor E7-2860 (24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) 24.0 MB 2.26 GHz 10 / 20 130 DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) Không
Intel® Xeon® Processor E7-4860 (24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) 24.0 MB 2.26 GHz 10 / 20 130 DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) Không
Intel® Xeon® Processor E7-8860 (24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) 24.0 MB 2.26 GHz 10 / 20 130 DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) Không
Intel® Xeon® Processor E7-2850 (24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) 24.0 MB 2.00 GHz 10 / 20 130 DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) Không
Intel® Xeon® Processor E7-4850 (24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) 24.0 MB 2.00 GHz 10 / 20 130 DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) Không
Intel® Xeon® Processor E7-8850 (24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) 24.0 MB 2.00 GHz 10 / 20 130 DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) Không
Intel® Xeon® Processor E7-8837 (24M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) 24.0 MB 2.66 GHz 8 / 8 130 DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) Không
Intel® Xeon® Processor E7-8867L (30M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) 30.0 MB 2.13 GHz 10 / 20 105 DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) Không
Intel® Xeon® Processor E7-2870 (30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) 30.0 MB 2.40 GHz 10 / 20 130 DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) Không
Intel® Xeon® Processor E7-4870 (30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) 30.0 MB 2.40 GHz 10 / 20 130 DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) Không
Intel® Xeon® Processor E7-8870 (30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) 30.0 MB 2.40 GHz 10 / 20 130 DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) Không
Intel® Xeon® Processor E7-2820 (18M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) 18.0 MB 2.00 GHz 8 / 16 105 DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) Không
Intel® Xeon® Processor E7-2830 (24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) 24.0 MB 2.13 GHz 8 / 16 105 DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) Không
Intel® Xeon® Processor E7-4820 (18M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI) 18.0 MB 2.00 GHz 8 / 16 105 DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) Không
Intel® Xeon® Processor E7-4830 (24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) 24.0 MB 2.13 GHz 8 / 16 105 DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) Không
Intel® Xeon® Processor E7-8830 (24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) 24.0 MB 2.13 GHz 8 / 16 105 DDR-3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) Không