Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Không hệ thống máy tính nào có thể mang lại độ tin cậy, tính khả dụng hay khả năng phục vụ tuyệt đối. Cần một hệ thống có hỗ trợ Công nghệ Intel® Run Sure bao gồm bộ xử lý Intel® và hỗ trợ công nghệ này. Các tính năng tin cậy tích hợp sẵn trên các bộ xử lý Intel® nhất định có thể yêu cầu thêm phần mềm, phần cứng, dịch vụ và/hoặc kết nối Internet. Kết quả có thể khác nhau tùy theo cấu hình. Liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn để biết thêm chi tiết.