Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Keep your business running smoothly 24-7

Get the reliability, security, and performance your business needs at all times with an Intel® Xeon® processor-based server.

A Smart Investment for Your Small Business

Many small businesses use a desktop computer as the central hub for storing data and running shared business applications. Undoubtedly, the value of your data is enormous. What better way to keep it protected at all times with a server that not only safeguards your data but has the power – beyond what a PC can do – to help your employees become more productive and position your company for growth.

Learn more ›

Your Data Is Your Business. Put It on a Server. Pair it with Cloud Services.

Once you have made the investment to secure your data on a server based on the Intel® Xeon® processor E3 family, combining it with cloud-based services powered by Intel® Cloud Technology to host some of your business applications is an ideal solution to propel your business forward. Learn more about the benefits of owning a server, and how pairing it with cloud-based services offers a winning combination for small business. 

Products Built for Small Business

Join the Conversation

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Cấu hình cơ sở: Bo mạch chủ Intel DH67BL với Intel® Core™ i5-3330S, SPECint_rate_base2006 = 115, Nguồn: http://spec.org/cpu2006/results/res2014q3/cpu2006-20140701-30234.html.   Cấu hình mới:   Intel Xeon E3-1280 v5,  SPECint_rate_base2006 = 245.  Nguồn:  Kiểm nghiệm nội bộ Intel.  Để biết thêm thông tin, hãy ghé:  http://spec.org/cpu2006/results/res2016q1/cpu2006-20160120-38742.html

2

Phần mềm và tải được sử dụng trong các kiểm tra hiệu suất có thể chỉ được tối ưu hóa cho hiệu suất trên bộ vi xử lý Intel.  Các kiểm tra hiệu suất, chẳng hạn như SYSmark và MobileMark, được đo bằng cách sử dụng cacvs hệ thống máy tính, thành phần, phần mềm, hoạt động và chức năng cụ thể.  Bất kỳ thay đổi nào với bất kỳ yếu tố nào trong số này có thể tạo ra kết quả khác nhau.  Bạn nên tham khảo các thông tin và các kiểm tra hiệu suất khác để hỗ trợ bạn trong việc đánh giá đầy đủ việc mua dự tính của bạn, bao gồm hiệu suất của sản phẩm đó khi kết hợp với các sản phẩm khác.