Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Giữ cho doanh nghiệp của bạn chạy mượt mà 24-7

Có được độ tin cậy, bảo mật và hiệu năng mà doanh nghiệp bạn cần ở mọi thời điểm với máy chủ nền tảng bộ xử lý Intel® Xeon®.

Một đầu tư thông minh cho doanh nghiệp nhỏ

Nhiều doanh nghiệp nhỏ sử dụng một máy tính để bàn làm hub trung tâm để lưu trữ dữ liệu và chạy các ứng dụng kinh doanh chung. Dĩ nhiên, giá trị của dữ liệu của bạn là rất lớn. Còn cách nào tốt hơn để luôn bảo vệ dữ liệu mọi lúc với một máy chủ không chỉ giúp bảo vệ dữ liệu của bạn, mà còn có sức mạnh – hơn cả những điều mà PC có thể làm được – để giúp nhân viên của bạn làm việc hiệu quả hơn và định vị công ty của bạn trong quá tình tăng trưởng.

Tìm hiểu thêm ›

Dữ liệu chính là công việc kinh doanh của bạn. Hãy đặt nó lên máy chủ. Ghép nối nó với dịch vụ đám mây.

Sau khi bạn đầu tư cho việc bảo vệ dữ liệu của mình trên máy chủ nền tảng dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3, việc kết hợp với các dịch vụ trên nền điện toán đám mây được hỗ trợ bởi Công nghệ đám mây Intel® để lưu trữ một số ứng dụng kinh doanh là một giải pháp lý tưởng để đẩy mạnh công việc kinh doanh. Tìm hiểu thêm về các lợi ích của việc sở hữu máy chủ và cách thức kết hợp máy chủ với các dịch vụ trên nền điện toán đám mây sẽ mang lại sự kết hợp hoàn hảo cho doanh nghiệp nhỏ. 

Đọc tóm lược ›

Sản phẩm được xây dựng cho doanh nghiệp nhỏ

Tham gia thảo luận

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Cấu hình cơ sở: Bo mạch chủ Intel DH67BL với Intel® Core™ i5-2320, SPECint_rate_base2006 = 43.1, Nguồn:  http://www.spec.org/cgi-bin/osgresults.   Cấu hình mới:   Intel Xeon E3-1280 v5,  SPECint_rate_base2006 = 251.  Nguồn:  Kiểm nghiệm nội bộ Intel.  Để biết thêm thông tin, hãy ghé:  http://www.intel.com/performance

2

Phần mềm và tải được sử dụng trong các kiểm tra hiệu suất có thể chỉ được tối ưu hóa cho hiệu suất trên bộ vi xử lý Intel.  Các kiểm tra hiệu suất, chẳng hạn như SYSmark và MobileMark, được đo bằng cách sử dụng cacvs hệ thống máy tính, thành phần, phần mềm, hoạt động và chức năng cụ thể.  Bất kỳ thay đổi nào với bất kỳ yếu tố nào trong số này có thể tạo ra kết quả khác nhau.  Bạn nên tham khảo các thông tin và các kiểm tra hiệu suất khác để hỗ trợ bạn trong việc đánh giá đầy đủ việc mua dự tính của bạn, bao gồm hiệu suất của sản phẩm đó khi kết hợp với các sản phẩm khác.