Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Xeon Phi™ Coprocessors Deliver Performance Efficiency

Intel® Xeon Phi™ coprocessors are a performance-efficient solution for rapidly porting applications to the platform and supporting parallel workloads.