Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Introducing Intel® Xeon Phi™ Coprocessor

Introducing the Intel® Xeon Phi™ Coprocessor

Highlights how the Intel® Xeon Phi™ coprocessor is built for discovery, with superior, energy-efficient, parallel performance ideal for many real-world applications, including meteorology, medical research, 3-D design, and engineering.

Read the full rchitecture-for-discovery-presentation.pdf>Introducing the Intel® Xeon Phi™ Coprocessor Presentation.

Video Liên Quan