Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Xeon® Processor E7 Family Meets Reliability Standard

Intel® Xeon® Processor E7 Family Meets Reliability Standard

The white paper looks at how the Intel® Xeon® processor E7 family brings high-end remote access service capabilities to open architecture x86-based servers and operating systems. The processors provide an uptime reliability alternative to RISC-based servers at a cost-savings compared with competitors, and make a compelling case for... enterprises to switch to open architecture from proprietary RISC systems.

Read the full Intel® Xeon® Processor E7 Family Meets Reliability Standard White Paper.

Video Liên Quan