Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Xeon® Processor E7 Family for New RAS Servers: White Paper

Enabling intensive applications for enterprise IT, the Intel® Xeon® processor E7 family offers a set of RAS features versus RISC-based solutions.

Video Liên Quan