Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Xeon® Processor E7 Family for New RAS Servers: White Paper

Enabling intensive applications for enterprise IT, the Intel® Xeon® processor E7 family offers a set of RAS features versus RISC-based solutions.

Video Liên Quan