Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Reduce Latency, Improve Data Throughput with Intel® Integrated I/O

Intel® Integrated I/O redesigns the data flow by merging the I/O controller onto the processor, reducing latency and improving data throughput for increased server and data center efficiency on Intel® Xeon® processor E5 family-based platforms.