Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Xeon® Processor E3-1200 v2 Product Family and LGA 1155 Socket Thermal/Mechanical Specifications and Design Guidelines

Intel® Xeon® Processor E3-1200 v2 Product Family: Thermal Guide

In this document, mechanical and thermal specifications for the processor and the associated socket are included. The usual design guidance has been retained.

The components described in this document include:
• The thermal and mechanical specifications for the Intel® Xeon® processor E3-1200 v2 product family.
• The LGA1155 socket and the independent loading mechanism (ILM) and back plate.
• The reference design thermal solution (heatsink) for the processors and associated retention hardware.

The Intel® Xeon® processor E3-1200 v2 product family has five SKUs in terms of different power. When required for clarity this document will use as:
• Intel® Xeon® processor E3-1290 v2 (87W)
• Intel® Xeon® processor E3-1200 v2 series (77W)
• Intel® Xeon® processor E3-1200 v2 series (69W)
• Intel® Xeon® processor E3-1285L v2 (65W)
• Intel® Xeon® processor E3-1265L v2 (45W)
• Intel® Xeon® processor E3-1220L v2 (17W)

Read the full Intel® Xeon® Processor E3-1200 v2 Product Family: Thermal Guide: http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/xeon/xeon-e3-1200v2-lga1155-thermal-guide.html

Video Liên Quan