• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Xeon® Processor E3-1200 Family, LGA 1155 Socket

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống