Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Xeon® Processor L3406 Specification Update

This document is an update to the previously-published Intel® Xeon® Processor L3406 datasheets.

Video Liên Quan