Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Xeon® Processor 7500 Series / Westmere-EX Processor Thermal and Mechanical Design Guide

Video Liên Quan