Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5600

Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5000

Tổng quan

Được thiết kế cho hiệu năng dẫn đầu trong ngành và tối đa hóa hiệu quả năng lượng, bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5000 mang đến máy chủ và máy trạm đa lõi 64 bit một đường và hai đường linh hoạt, phù hợp lý tưởng cho rất nhiều ứng dụng hạ tầng, điện toán đám mây, dung lượng lưu trữ cao và điện toán hiệu năng cao (HPC).

Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5500 cho hiệu năng nhanh hơn lên đến chín lần so với máy chủ lõi đơn1. Bộ xử lý này tự động đưa CPU và bộ nhớ vào trạng thái điện năng tối ưu để có được hiệu năng tối đa, đồng thời giảm sử dụng năng lượng so với máy chủ lõi đơn. Người dùng cũng có thể kết hợp các thế hệ bộ xử lý Intel Xeon khác nhau trong cùng nhóm, đạt được tỷ lệ hợp nhất máy chủ 9:1, đồng thời giảm chi phí vận hành lên đến 90 phần trăm, mang đến thời gian hoàn vốn đầu tư ước tính tám tháng.2

Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5600 tự động điều chỉnh tiêu thụ điện năng và điều chỉnh thông minh hiệu năng máy chủ theo nhu cầu ứng dụng, tối đa hóa cả khả năng tiết kiệm chi phí năng lượng và hiệu năng. Dựa trên vi cấu trúc Intel® 32nm mới, bộ xử lý Intel Xeon dòng 5600 giảm chi phí năng lượng so với máy chủ lõi đơn bằng cách tự động chuyển CPU và bộ nhớ sang trạng thái điện năng thấp nhất có thể, đồng thời điều chỉnh thông minh hiệu năng theo nhu cầu ứng dụng.

Bên cạnh đó, công nghệ ảo hóa có sự hỗ trợ của phần cứng tích hợp sẵn mang đến cho bạn sức mạnh và sự linh hoạt để ảo hóa các thế hệ máy chủ sử dụng bộ xử lý Intel® Xeon® khác nhau trong cùng nhóm ảo hóa, cho phép bạn chuyển đổi tải hoạt động sang số lượng máy chủ ít hơn vào ban đêm để tiết kiệm năng lượng.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Nguồn: Các ước tính của Intel tính đến tháng 11 năm 2008. So sánh hiệu suất bằng cách sử dụng SPECjbb2005 bops (hoạt động kinh doanh mỗi giây). Kết quả đã được ước tính dựa trên phân tích Intel nội bộ và chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Mọi khác biệt trong cấu hình hoặc thiết kế phần mềm hay phần cứng hệ thống có thể ảnh hưởng đến hiệu năng thực tế.

2. Các ước tính của Intel tính đến tháng 11 năm 2008. Hoàn vốn trong tám tháng là một ước tính của Intel dựa trên so sánh các khoản tiết kiệm chi phí đạt được trong hợp nhất máy chủ 9:1 từ cả công suất/làm mát và giấy phép hệ điều hành so với chi phí ước tính mua một máy chủ mới có các dòng Intel® Xeon® 5500. Kết quả đã được ước tính dựa trên phân tích Intel nội bộ và chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. So sánh hiệu suất bằng cách sử dụng SPECjbb2005 bops (hoạt động kinh doanh mỗi giây). Mọi khác biệt trong cấu hình hoặc thiết kế phần mềm hay phần cứng hệ thống có thể ảnh hưởng đến hiệu năng thực tế.