Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

VelociData Partners with HP and Intel for In-Memory Technology

HP’s Jim Ganthier and VelociData’s Chris O’Malley discuss the advantages of in-memory technology on Intel® Xeon® processor E7 v2 family-based servers.