Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Ebay’s Analytics and Business Intelligence

Ebay’s Dan Morales discusses real-time predictive analytics and business opportunities enabled by Cisco and the latest Intel® Xeon® processors.