• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Xeon® Processor MP with 1MB L2 Cache Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống