Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel Public Roadmaps for Desktop, Mobile, Data Center

Intel Public Roadmaps for Desktop, Mobile, Data Center

Slideshow outlines the Intel® Desktop Platform, the Intel Datacenter and Connected Systems Group (DCSG) Public Roadmaps for 1H 2015 Expiration Q3 2015, including consumer, small business, enterprise, netbook, and tablet.

Video Liên Quan