Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel Public Roadmap: Desktop, Mobile, Data Center

Review this Intel public roadmap for 2H 2015, which expires at the end of Q1 2016, and covers public roadmaps for desktops, consumer and business mobile, netbook, and tablet platforms, data center groups, mission-critical platforms, and more.

Video Liên Quan