Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Pentium® Dual-Core Mobile Processor Specification Update

Video Liên Quan