Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Pentium® and Intel® Celeron™ Value-Segment Overview Animation

The Intel® Pentium® and Intel® Celeron™ processors are great options for value-segment buyers that need basic functionality at an affordable price. This animation showcases the features that both processors provide as well as showing all of the great things you can still do with them. See why Intel® Pentium® and Intel® Celeron™ are great options for the value-conscious consumer that still requires performance.