Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Pentium® 4 Processor in 478-Pin Package and Intel ® 845 Chipset Platform for SDR Design Guide

Video Liên Quan