Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Pentium® 4 Processor in 478-pin Package and Intel® 845 Chipset Platform for DDR Design Guide Update

Video Liên Quan