• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Core™ 2 Duo, Intel® Pentium® Dual-Core, Thermal Design

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống