• <Xem thêm trên Intel.com

Thermal Design: Intel® Core™2 Duo, Intel® Pentium® Dual-Core E6000, Intel® Celeron® E3000

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống