Điện toán then chốt với hiệu năng vượt trội

Tìm hiểu thêm về bộ xử lý Intel® Itanium® dòng 9500

Bộ xử lý Intel® Itanium® vượt trội về hiệu năng, độ tin cậy, tiết kiệm năng lượng, tính năng nâng cao dành cho máy tính lớn luôn bật, và các chức năng then chốt. Nó cung cấp khả năng phục hồi cao cấp để bảo vệ dữ liệu giá trị nhất của bạn, hiệu suất tối ưu cho các ứng dụng sử dụng nhiều dữ liệu nhất và nền tảng mạnh mẽ dành cho trực quan hóa và hợp nhất.

Tính năng và lợi ích

Tám lõi. Đổi mới tiên phong với 3,1 tỉ bóng bán dẫn. Và tốc độ gấp hai lần so với bộ xử lý trước. Bộ xử lý Intel® Itanium® dòng 9500 mới mang đến hiệu năng Intel Itanium cấp độ cao nhất chưa từng có.

Tìm hiểu thêm

Giờ đây được nâng cao bằng hỗ trợ đa luồng miền kép, Công nghệ siêu phân luồng Intel® 1 cho phép xử lý cả cấu trúc ống đầu vào và đầu ra để có được thông lượng hệ thống nâng cao và khả năng mở rộng.

Xem cách hoạt động

Công nghệ Intel® Turbo Boost 2, với tăng tốc duy trì nổi bật, cho phép bộ xử lý Intel® Itanium® dòng 9500 kiểm soát và điều khiển năng lượng nâng cao, cung cấp tần số tăng tốc bộ xử lý cao hơn vào mọi lúc, cho hiệu năng tối đa trên tất cả các khối lượng công việc. Kết quả là tận dụng vỏ nhiệt cao hơn cho hiệu năng tổng thể tốt hơn.

Cho hiệu năng tối đa trên tất cả các tải làm việc

Các tài liệu liên quan

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Hiện có trên một số bộ xử lý Intel® Core™ nhất định. Yêu cầu hệ thống hỗ trợ Công nghệ Siêu phân luồng Intel® (Công nghệ Intel® HT). Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả chi tiết về những bộ xử lý nào hỗ trợ Công nghệ HT, hãy truy cập www.intel.com/content/www/vn/vi/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.

2

Công nghệ Intel® Turbo Boost yêu cầu hệ thống có khả năng Công nghệ Intel Turbo Boost. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng thay đổi tùy theo phần cứng, phần mềm và cấu hình hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.