Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Điện toán then chốt với hiệu năng vượt trội

Tìm hiểu thêm về bộ xử lý Intel® Itanium® dòng 9500

Bộ xử lý Intel® Itanium® vượt trội về hiệu năng, độ tin cậy, tiết kiệm năng lượng, tính năng nâng cao dành cho máy tính lớn luôn bật, và các chức năng then chốt. Nó cung cấp khả năng phục hồi cao cấp để bảo vệ dữ liệu giá trị nhất của bạn, hiệu suất tối ưu cho các ứng dụng sử dụng nhiều dữ liệu nhất và nền tảng mạnh mẽ dành cho trực quan hóa và hợp nhất.

Tính năng và lợi ích

Các tài liệu liên quan

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Hiện có trên một số bộ xử lý Intel® Core™ nhất định. Yêu cầu hệ thống hỗ trợ Công nghệ Siêu phân luồng Intel® (Công nghệ Intel® HT). Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả chi tiết về những bộ xử lý nào hỗ trợ Công nghệ HT, hãy truy cập www.intel.com/content/www/vn/vi/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.

2

Công nghệ Intel® Turbo Boost yêu cầu hệ thống có khả năng Công nghệ Intel Turbo Boost. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng thay đổi tùy theo phần cứng, phần mềm và cấu hình hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.