• <Xem thêm trên Intel.com

Cập nhật Bộ xử lý Intel® Itanium®

31 tháng 1 năm 2013

Intel đã cập nhật định nghĩa về bộ xử lý Itanium® thế hệ tiếp theo, tên mã "Kittson". Kittson sẽ được sản xuất trên công nghệ xử lý 32-nm của Intel và sẽ có đế cắm tương thích với các nền tảng Intel Itanium 9300/9500 sẵn có, cung cấp cho khách hàng các cải tiến hiệu năng, bảo vệ đầu tư và lộ trình nâng cấp dễ dàng cho các hệ thống hiện có. Mô hình phát triển mô-đun hội tụ trên bo mạch chủ và đế cắm Intel® Xeon®/Intel Itanium phổ biến sẽ được đánh giá cho các cơ hội thực hiện trong tương lai.