Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

HP Converged Infrastructure | IT Case Study | RI Solutions | HP

RI-Solution consolidated servers and storage based on an HP Converged Infrastructure concept. A standardised system configuration was created, in which mission critical and industry standard servers are based on the same blade server architecture

Video Liên Quan