• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Itanium® Architecture Software Developer's Manual Volume 4

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống