• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Itanium® Processor 9300 Series: DDR3 RDIMM, Test Results

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống