White Paper: 2nd Generation Intel® Core™ vPro™ Processor Family

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống