Bộ xử lý Intel® Core™ i7 Cực cấp

  • Mong đợi Điều tuyệt vời. Tận hưởng hiệu năng tối ưu cho các công việc đòi hỏi khắt khe nhất, cho nội dung đa phương tiện, trò chơi nặng và hơn thế nữa

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 Cực cấp

 

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Các tính năng hình ảnh tích hợp không được kích hoạt trên tất cả các máy tính và có thể phải có phần mềm tối ưu hóa. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống của bạn. Tìm hiểu thêm tại www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/visual-technology/intel-visual-technology-consumer.html.