Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Các nhà cung cấp được Intel hỗ trợ

Mục này cung cấp thông tin nhà cung cấp cho các nhà cung cấp được Intel hỗ trợ cho bộ xử lý Intel® Core™ i7. Các nhà cung cấp này có thể tạo ra các giải pháp có sự hỗ trợ và không có sự hỗ trợ của Intel.

Lưu ý: Người dùng cuối có trách nhiệm xác thực việc cung cấp linh kiện với nhà cung cấp. OEM và các nhà tích hợp hệ thống có trách nhiệm kiểm tra nhiệt, cơ khí và môi trường của các giải pháp này.

Bộ phận tản nhiệt cho dòng bộ xử lý Intel® Core™ i7 cho đế cắm LGA2011-0 có công suất thiết kế nhiệt 130W

Các bộ phận tản nhiệt này đã được kiểm tra tuân thủ các yêu cầu nhiệt, cơ khí và giảm cấp tải.

Nhà cung cấp Mô tả linh kiện Liên hệ Điện thoại Email
Thermalright TRUE Spirit 140* Chris Lee +886-2-8663-6630#23 chrislee@thermalright.com
Thermolab TL1-M (bada2010)* Park, Chun Han +82-31-502-2665 chpark@thermolab.co.kr
Thermaltake CLP0601* Waylon Chou +886-2-87975788#2687 waylon@thermaltake.com
Zalman CNPS9900 Max* Jinkook Kim +82-70-4480-7829 sugarman@zalman.co.kr
Zalman CNPS12X* Jinkook Kim +82-70-4480-7829 sugarman@zalman.co.kr
Akasa AK-CC6501EPO1* Yiyen Chen +886-2-2999-6289 sales@akasa.com.tw

Linh kiện cơ khí nhiệt

Cho bộ xử lý Intel® Core™ i7 với công suất thiết kế nhiệt từ 95W trở xuống.

Các nhà cung cấp linh kiện hỗ trợ đã phát triển các sản phẩm dành cho thiết kế hệ thống sử dụng dòng bộ xử lý Intel® Core™ i7. Các nhà cung cấp được liệt kê sẽ cung ứng các linh kiện hỗ trợ cho bộ xử lý trong gói 115x-Land LGA. Một số sản phẩm của các nhà cung cấp có thể tuân theo hướng dẫn thiết kế được trình bày tại trang tài liệu kỹ thuật.

Đế cắm LGA115x và linh kiện ILM

Nhà cung cấp Mô tả linh kiện Mã số linh kiện của Intel Liên hệ Điện thoại Email

Foxconn

Đế cắm LGA1156*
Đế cắm LGA1155*
Đế cắm LGA1151*
Đế cắm LGA1150*
LGA115x ILM* có nắp
LGA115x ILM không có nắp
LGA115x ILM chỉ có nắp
Tấm sau* (cùng với ốc)

E51948-003
E52846-002
H30778-001
G27433-002
G11449-002
E36142-002
G12451-001
E36143-002

Eric Ling

+1-971-506-6441

eric.ling@fit-foxconn.com

Lotes

Đế cắm LGA1156*
Đế cắm LGA1155*
Đế cắm LGA1150*
LGA115x ILM* có nắp
LGA115x ILM không có nắp
LGA115x ILM chỉ có nắp
Tấm sau* (cùng với ốc)

E51948-003
E52846-002
G27433-002
G11449-002
E36142-002
G12451-001
E36143-002

Cathy Yang

+86-20-84686519

cathy@lotes.com.cn

Tyco Đế cắm LGA1156*
Đế cắm LGA1155*
Đế cắm LGA1150
LGA115x ILM* có nắp
LGA115x ILM không có nắp
LGA115x ILM chỉ có nắp
Tấm sau (cùng với ốc)
E51948-003
E52846-002
G27433-002
G11449-002
E36142-002
G12451-001
E36143-002

Alex Yeh

 

+886-2-2171-5280

 

alex.yeh@te.com

 

ITW Fastex LGA115x ILM* không có nắp
Tấm sau LGA115x ILM* (cùng với ốc)
LGA115x ILM có nắp
LGA115x* chỉ có nắp
E36142-002
E36143-002
G11449-002
G12451-001
Chak Chakir +1-512-989-7771 chak.chakir@itweba.com

Bộ phận tản nhiệt cho bộ xử lý Intel® Core™ i7 với công suất thiết kế nhiệt 95W

Lưu ý: Bộ phận tản nhiệt cho bộ xử lý Intel® Core™ i7 với công suất thiết kế 95W cũng hỗ trợ các yêu cầu nhiệt cho bộ xử lý Intel Core i7 với công suất thiết kế nhiệt 82W.

Nhà cung cấp Mô tả linh kiện Mã số linh kiện của Intel Liên hệ Điện thoại Email
Nidec Bộ phận tản nhiệt tham khảo Intel® RCFH7-115x (DHA-A) E41759-002 Karl Mattson +1 360 666 2445 karl.mattson@nidec.com
Delta Bộ phận tản nhiệt tham khảo Intel® RCFH7-115x (DHA-A) E41759-002 Jason Tsai +1-503-533-8444 x111
+1-503-539-3547
jtsai@delta-corp.com
Foxconn Bộ phận tản nhiệt tham khảo Intel® RCFH7-115x (DHA-A) E41759-002 Eric Ling +1-971-506-6441 eric.ling@fit-foxconn.com

Bộ phận tản nhiệt cho bộ xử lý Intel® Core™ i7 với công suất thiết kế nhiệt 82W và 65W

Nhà cung cấp Mô tả linh kiện Mã số linh kiện của Intel Liên hệ Điện thoại Email
Nidec Bộ phận tản nhiệt tham khảo Intel® RCFH6-115x (DHA-B) E41997-002 Karl Mattson +1 360 666 2445 karl.mattson@nidec.com
Delta Bộ phận tản nhiệt tham khảo Intel® RCFH6-115x (DHA-B) E41997-002 Jason Tsai +1-503-533-8444 x111
+1-503-539-3547
jtsai@delta-corp.com
Foxconn Bộ phận tản nhiệt tham khảo Intel® RCFH6-115x (DHA-B) E41997-002 Eric Ling +1-971-506-6441 eric.ling@fit-foxconn.com

Đai giữ

Nhà cung cấp Mô tả linh kiện Mã số linh kiện Liên hệ Điện thoại Email
ITW Fastex
Đai giữ* Đế: C33389
Nắp: C33390
Chak Chakir +1 512 989 7771 chak.chakir@itweba.com

Linh kiện hỗ trợ thay thế

Các nhà cung cấp sau đã phát triển các giải pháp làm mát cho các thiết kế hệ thống sử dụng bộ xử lý Intel® Core™ i7. Các linh kiện này được kiểm tra độc lập bởi một công ty kiểm tra bên thứ ba, được Intel hỗ trợ. Các nhà cung cấp này có thể tạo ra các giải pháp cả tuân thủ và không tuân thủ, bên cạnh những sản phẩm được liệt kê dưới đây. Vui lòng tham khảo thường xuyên trang này để biết thông tin cập nhật về trạng thái nhà cung cấp bộ phận tản nhiệt.

Lưu ý: Người dùng cuối có trách nhiệm xác thực việc cung cấp linh kiện với nhà cung cấp. OEM và các nhà tích hợp hệ thống có trách nhiệm kiểm tra nhiệt, cơ khí và môi trường của các giải pháp này.

Bộ phận tản nhiệt cho bộ xử lý Intel® Core™ i7 với công suất thiết kế nhiệt 95W

Các bộ phận tản nhiệt này đã được kiểm tra tuân thủ các yêu cầu nhiệt, cơ khí và PWM.

Nhà cung cấp Mã số linh kiện Liên hệ Điện thoại Email
Akasa Asia Corp.
AK-CC067*
Yiyen Chen +886 2 2999 6289 sales@akasa.com.tw
AVC Z8UL06L002* Kai Chang +86 755 33668888 x63588 kai_chang@avc.com.tw
AMA 90-ZBC258306* Doris Yu +886 952 083222 doris_yu@amatech.com
Cooler Master ECC-S0782-01-GP* Barkley +886 918539632 barkley_hsaing@coolermaster.com.tw
Dynatron K786* Ian Lee +1 510 498 8888 x116 ian@dynatron-corp.com
Delta

FHS-A9025S19*

Jason Tsai

+1-503-533-8444 x111
+1-503-539-3547

jtsai@delta-corp.com

Delta FHS-A9525S-1378* Jason Tsai +1-503-533-8444 x111
+1-503-539-3547
jtsai@delta-corp.com

Bộ phận tản nhiệt cho bộ xử lý Intel® Core™ i7 với công suất thiết kế 95W cũng hỗ trợ các yêu cầu nhiệt cho bộ xử lý Intel Core i7 với công suất thiết kế nhiệt 82W.

Nhà cung cấp Mã số linh kiện Liên hệ Điện thoại Email
Thermaltake CLP0550* Sean Li +886 2 26626501 x235
+886 922036128
sean@thermaltake.com.tw
Kwo Ger Metal Technology, Inc 0772-0421R* Rosewire Kuo +886 2 26832868 x173 rosewire@kwoger.com.tw