Hiệu năng tuyệt vời và hình ảnh tuyệt đẹp với tốc độ cao. Nâng cao trải nghiệm PC của bạn với hình ảnh sống động cùng tính năng tự động tăng tốc mỗi khi bạn cần.1 Bộ xử lý Intel Core i5 thế hệ thứ 4 mang lại hiệu năng kinh ngạc, hình ảnh tuyệt hảo và bảo mật tích hợp để bảo vệ tốt hơn.2

Khám phá sự ly kỳ của tăng tốc độ tự động khi bạn cần với Công nghệ Intel® Turbo Boost 2.0. 1 Trải nghiệm phim, ảnh và trò chơi mượt mà và liền mạch với một bộ các cải tiến tính năng hình ảnh tích hợp3—và tận hưởng chúng nhiều hơn nữa với tuổi thọ pin lâu hơn.

Tóm lược sản phẩm máy tính để bàn >

Số hiệu Bộ xử lý Bộ nhớ đệm Tốc độ đồng hồ Số Nhân/
Số Luồng Xử Lý
TDP tối đa/
Công suất
Các loại Bộ nhớ Đồ họa
Intel® Core™ i5-4210H Processor (3M Cache, up to 3.50 GHz) 3.0 MB 2.90 GHz 2/ 4 47 DDR3L-1333, 1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4308U Processor (3M Cache, up to 3.30 GHz) 3.0 MB 2.80 GHz 2/ 4 28 DDR3L-1333, 1600; LPDDR3-1333, 1600 Intel® Iris™ Graphics 5100
Intel® Core™ i5-4278U Processor (3M Cache, up to 3.10 GHz) 3.0 MB 2.60 GHz 2/ 4 28 DDR3L-1333, 1600; LPDDR3-1333, 1600 Intel® Iris™ Graphics 5100
Intel® Core™ i5-4690K Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz) 6.0 MB 3.50 GHz 4/ 4 88 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4460T Processor (6M Cache, up to 2.70 GHz) 6.0 MB 1.90 GHz 4/ 4 35 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4690 Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz) 6.0 MB 3.50 GHz 4/ 4 84 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4690S Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz) 6.0 MB 3.20 GHz 4/ 4 65 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4690T Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz) 6.0 MB 2.50 GHz 4/ 4 45 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4590 Processor (6M Cache, up to 3.70 GHz) 6.0 MB 3.30 GHz 4/ 4 84 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4460 Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz) 6.0 MB 3.20 GHz 4/ 4 84 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4460S Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz) 6.0 MB 2.90 GHz 4/ 4 65 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4260U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz) 3.0 MB 1.40 GHz 2/ 4 15 DDR3L-1333/1600; LPDDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 5000
Intel® Core™ i5-4210M Processor (3M Cache, up to 3.20 GHz) 3.0 MB 2.60 GHz 2/ 4 37 DDR3L-1333,1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4210U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz) 3.0 MB 1.70 GHz 2/ 4 15 DDR3L-1333/1600; LPDDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4400
Intel® Core™ i5-4220Y Processor (3M Cache, up to 2.00 GHz) 3.0 MB 1.60 GHz 2/ 4 11.5 DDR3L-1333/1600; LPDDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4200
Intel® Core™ i5-4360U Processor (3M Cache, up to 3.00 GHz) 3.0 MB 1.50 GHz 2/ 4 15 DDR3L-1333/1600; LPDDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 5000
Intel® Core™ i5-4310U Processor (3M Cache, up to 3.00 GHz) 3.0 MB 2.00 GHz 2/ 4 15 DDR3L-1333/1600; LPDDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4400
Intel® Core™ i5-4340M Processor (3M Cache, up to 3.60 GHz) 3.0 MB 2.90 GHz 2/ 4 37 DDR3L-1333,1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4310M Processor (3M Cache, up to 3.40 GHz) 3.0 MB 2.70 GHz 2/ 4 37 DDR3L-1333,1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4200H Processor (3M Cache, up to 3.40 GHz) 3.0 MB 2.80 GHz 2/ 4 47 DDR3L-1333,1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4440 Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) 6.0 MB 3.10 GHz 4/ 4 84 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4440S Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) 6.0 MB 2.80 GHz 4/ 4 65 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4300M Processor (3M Cache, up to 3.30 GHz) 3.0 MB 2.60 GHz 2/ 4 37 DDR3L-1333,1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4200M Processor (3M Cache, up to 3.10 GHz) 3.0 MB 2.50 GHz 2/ 4 37 DDR3L-1333,1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4202Y Processor (3M Cache, up to 2.00 GHz) 3.0 MB 1.60 GHz 2/ 4 11.5 DDR3L-1333/1600; LPDDR3-1333/1600 Intel® HD graphics 4200
Intel® Core™ i5-4210Y Processor (3M Cache, up to 1.90 GHz) 3.0 MB 1.50 GHz 2/ 4 11.5 DDR3L-1333/1600; LPDDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4200
Intel® Core™ i5-4300Y Processor (3M Cache, up to 2.30 GHz) 3.0 MB 1.60 GHz 2/ 4 11.5 DDR3L-1333/1600; LPDDR3-1333/1600 Intel® HD graphics 4200
Intel® Core™ i5-4302Y Processor (3M Cache, up to 2.30 GHz) 3.0 MB 1.60 GHz 2/ 4 11.5 DDR3L-1333/1600; LPDDR3-1333/1600 Intel® HD graphics 4200
Intel® Core™ i5-4330M Processor (3M Cache, up to 3.50 GHz) 3.0 MB 2.80 GHz 2/ 4 37 DDR3L-1333,1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4570R Processor (4M Cache, up to 3.20 GHz) 4.0 MB 2.70 GHz 4/ 4 65 DDR3L-1333/1600 Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
Intel® Core™ i5-4670R Processor (4M Cache, up to 3.70 GHz) 4.0 MB 3.00 GHz 4/ 4 65 DDR3L-1333/1600 Intel® Iris™ Pro Graphics 5200
Intel® Core™ i5-4250U Processor (3M Cache, up to 2.60 GHz) 3.0 MB 1.30 GHz 2/ 4 15 DDR3L-1333/1600; LPDDR3-1333/1600 Intel® HD graphics 5000
Intel® Core™ i5-4350U Processor (3M Cache, up to 2.90 GHz) 3.0 MB 1.40 GHz 2/ 4 15 DDR3L-1333/1600; LPDDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 5000
Intel® Core™ i5-4200U Processor (3M Cache, up to 2.60 GHz) 3.0 MB 1.60 GHz 2/ 4 15 DDR3L-1333/1600; LPDDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4400
Intel® Core™ i5-4200Y Processor (3M Cache, up to 1.90 GHz) 3.0 MB 1.40 GHz 2/ 4 11.5 DDR3L-1333/1600; LPDDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4200
Intel® Core™ i5-4258U Processor (3M Cache, up to 2.90 GHz) 3.0 MB 2.40 GHz 2/ 4 28 DDR3L-1333/1600 Intel® Iris™ Graphics 5100
Intel® Core™ i5-4288U Processor (3M Cache, up to 3.10 GHz) 3.0 MB 2.60 GHz 2/ 4 28 DDR3L-1333/1600 Intel® Iris™ Graphics 5100
Intel® Core™ i5-4430S Processor (6M Cache, up to 3.20 GHz) 6.0 MB 2.70 GHz 4/ 4 65 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4570 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) 6.0 MB 3.20 GHz 4/ 4 84 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4570T Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz) 4.0 MB 2.90 GHz 2/ 4 35 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4670 Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) 6.0 MB 3.40 GHz 4/ 4 84 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4670K Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) 6.0 MB 3.40 GHz 4/ 4 84 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4670S Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) 6.0 MB 3.10 GHz 4/ 4 65 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4670T Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) 6.0 MB 2.30 GHz 4/ 4 45 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4600
Intel® Core™ i5-4430 Processor (6M Cache, up to 3.20 GHz) 6.0 MB 3.00 GHz 4/ 4 84 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4600

Khám phá các thiết bị được trang bị Bộ xử lý Intel® Core™ i5

Tài liệu kỹ thuật

Bảng thông số kỹ thuật

Hướng dẫn Thiết kế

 

Thông tin Cập nhật về Thông số kỹ thuật

Đánh giá hiệu năng

Video Liên Quan

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Yêu cầu hệ thống có khả năng Công nghệ Intel® Turbo Boost. Công nghệ Intel Turbo Boost 2.0 là thế hệ tiếp theo của Công nghệ Intel Turbo Boost và chỉ có sẵn trên một số bộ xử lý Intel® nhất định. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng thay đổi tùy theo phần cứng, phần mềm và cấu hình hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.

2

Không hệ thống máy tính nào có thể cung cấp chế độ bảo mật tuyệt đối trong tất cả các điều kiện. Các tính năng bảo mật tích hợp sẵn trên các bộ xử lý Intel® nhất định có thể yêu cầu thêm phần mềm, phần cứng, dịch vụ và/hoặc kết nối Internet. Kết quả có thể khác nhau tùy theo cấu hình. Liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn để biết thêm chi tiết. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang http://www.intel.com/content/www/us/en/security/security-at-home.html.

3

Các tính năng hình ảnh tích hợp không được kích hoạt trên tất cả các máy tính và có thể phải có phần mềm tối ưu hóa. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống của bạn. Tìm hiểu thêm tại www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/visual-technology/intel-visual-technology-consumer.html.

4

"Không xung đột" nghĩa là "không xung đột DRC" được xác định bởi các quy tắc của SEC để chỉ các sản phẩm không có chứa các khoáng chất xung đột (thiếc, tantalum, tungsten và/hoặc vàng) trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp tài chính hoặc làm lợi cho các tổ chức vũ trang ở DRC hoặc các nước lân cận. Chúng tôi cũng sử dụng thuật ngữ "không xung đột" theo nghĩa rộng hơn để chỉ các nhà cung ứng, chuỗi cung ứng, các nhà máy nung và luyện kim cung cấp khoáng chất xung đột không tài trợ cho xung đột ở DRC hoặc các nước lân cận.