• <Xem thêm trên Intel.com

2nd Generation Intel® Core™ i3 Processor Specifications

3rd Generation Intel® Core™ i3 Processors

2nd Generation Intel® Core™ i3 Processor Specifications

Click on processor number to see detailed specifications and block diagrams

Số hiệu Bộ xử lý Bộ nhớ đệm Tốc độ đồng hồ Số Nhân/
Số Luồng Xử Lý
Năng Suất Giải Nhiệt Thiết Kế (TDP) Tối Đa Các loại Bộ nhớ Các Đồ họa
Intel® Core™ i3-3115C Processor (4M Cache, 2.50 GHz) 4.0 MB 2.50 GHz 2 / 4 25 DDR3/3L-1066/1333 Không
Intel® Core™ i3-3250 Processor (3M Cache, 3.50 GHz) 3.0 MB 3.50 GHz 2 / 4 55 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 2500
Intel® Core™ i3-3250T Processor (3M Cache, 3.00 GHz) 3.0 MB 3.00 GHz 2 / 4 35 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 2500
Intel® Core™ i3-3245 Processor (3M Cache, 3.40 GHz) 3.0 MB 3.40 GHz 2 / 4 55 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4000
Intel® Core™ i3-3210 Processor (3M Cache, 3.20 GHz) 3.0 MB 3.20 GHz 2 / 4 55 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 2500
Intel® Core™ i3-3227U Processor (3M Cache, 1.90 GHz) 3.0 MB 1.90 GHz 2 / 4 17 DDR3/L/-RS 1333/1600 Intel® HD Graphics 4000
Intel® Core™ i3-3130M Processor (3M Cache, 2.60 GHz) 3.0 MB 2.60 GHz 2 / 4 35 DDR3/L/-RS 1333/1600 Intel® HD Graphics 4000
Intel® Core™ i3-3229Y Processor (3M Cache, 1.40 GHz) 3.0 MB 1.40 GHz 2 / 4 13 DDR3/L/-RS 1333/1600 Intel® HD Graphics 4000
Intel® Core™ i3-3120M Processor (3M Cache, 2.50 GHz) 3.0 MB 2.50 GHz 2 / 4 35 DDR3/L/-RS 1333/1600 Intel® HD Graphics 4000
Intel® Core™ i3-3240 Processor (3M Cache, 3.40 GHz) 3.0 MB 3.40 GHz 2 / 4 55 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 2500
Intel® Core™ i3-3225 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) 3.0 MB 3.30 GHz 2 / 4 55 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 4000
Intel® Core™ i3-3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) 3.0 MB 3.30 GHz 2 / 4 55 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 2500
Intel® Core™ i3-3220T Processor (3M Cache, 2.80 GHz) 3.0 MB 2.80 GHz 2 / 4 35 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 2500
Intel® Core™ i3-3240T Processor (3M Cache, 2.90 GHz) 3.0 MB 2.90 GHz 2 / 4 35 DDR3-1333/1600 Intel® HD Graphics 2500
Intel® Core™ i3-3217UE Processor (3M Cache, 1.60 GHz) 3.0 MB 1.60 GHz 2 / 4 17 DDR3/DDR3L - 1333/1600 Intel® HD Graphics 4000
Intel® Core™ i3-3120ME Processor (3M Cache, 2.40 GHz) 3.0 MB 2.40 GHz 2 / 4 35 DDR3/DDR3L 1333/1600 Intel® HD Graphics 4000
Intel® Core™ i3-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz) 3.0 MB 1.80 GHz 2 / 4 17 DDR3/L/-RS 1333/1600 Intel® HD Graphics 4000
Intel® Core™ i3-3110M Processor (3M Cache, 2.40 GHz) 3.0 MB 2.40 GHz 2 / 4 35 DDR3/L/-RS 1333/1600 Intel® HD Graphics 4000