Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

4th Gen Intel® Core™ Processor Family: What’s Changed

See what’s changed with the 4th gen Intel® Core™ processor family, including outstanding performance, amazing battery life, and stunning visuals.