Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Mobile 4th Gen Intel® Core™ Processor Family: Datasheet, Vol. 2

Mobile 4th Gen Intel® Core™ Processor Family: Datasheet, Vol. 2

The document provides information on the 4th generation Intel® Core™ processor family based on mobile M-processor and H-processor lines. The processors are 64-bit, multicore processors built on 22-nanometer process technology and are designed for a two-chip platform consisting of a processor and platform controller hub. The pro...cessors are designed to be used with mobile chipsets.

Read the full Mobile 4th Gen Intel® Core™ Processor Family Datasheet, Vol. 2.

Video Liên Quan