Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Desktop Intel® Pentium® Processor Family, and LGA1155 Socket - Thermal Mechanical Specifications and Design Guidelines (TMSDG)

Desktop 3rd Generation Intel® Core™ Processor Family and LGA1155 Socket Thermal Mechanical Specifications and Design Guidelines

Video Liên Quan