Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

2nd Generation Intel® Core™ Processor, LGA1155 Socket: Thermal Guide

2nd Generation Intel® Core™ Processor Family Desktop and Intel® Pentium® Processor Family Desktop, and LGA1155 Socket

Thermal Mechanical Specifications and Design Guidelines (TMSDG). Supporting the Intel® Core™ i7, i5 and i3 Desktop Processor Series and Intel® Pentium® Processor G800 and G600 Series. Processor and ...the associated socket. The usual design guidance is also included.

The components described in this document include:
• The thermal and mechanical specifications for the following Intel® desktop processors:
• Intel® Core™ i7-2000 desktop processor series
• Intel® Core™ i5-2000 desktop processor series
• Intel® Core™ i3-2000 desktop processor series
• Intel® Pentium® processor G800 series
• Intel® Pentium® processor G600 series

• The LGA1155 socket and the Independent Loading Mechanism (ILM) and back plate.
• The reference design thermal solution (heatsink) for the processors and associated retention hardware.

Read the full 2nd Generation Intel® Core™ Processor, LGA1155 Socket Thermal Guide.

Video Liên Quan