Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

2nd Gen Intel® Core™ Processor Family Desktop Datasheet, Vol. 2

2nd Generation Intel® Core™ Processor Family Desktop Datasheet, Vol. 2

This is Volume 2 of the datasheet for the following products:
• 2nd Generation Intel® Core™ processor family desktop
• Intel® Pentium® processor family desktop
• Intel® Celeron® processor family desktop

The processor contains one or more PCI devices within a single physical component. The configuration re...gisters for these devices are mapped as devices residing on the PCI Bus assigned for the processor socket. This document describes these configuration space registers or device-specific control and status registers (CSRs) only. This document does NOT include Model Specific Registers (MSRs).

Note:

Throughout this document, the Intel® Core™ i7, i5, and i3 desktop processor series, Intel® Pentium® processor family desktop, and Intel® Celeron® processor family desktop may be referred to as “processor”.

Throughout this document, the Intel® 6 Series Chipset Platform Controller Hub may also be referred to as “PCH”.

The term “DT” refers to desktop platforms.

Read the full 2nd Generation Intel® Core™ Processor Family Desktop Datasheet, Vol. 2.

Video Liên Quan