Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel Centrino Wireless-N 1030 Product Brief

Product Datasheet Specification

Product Datasheet Specification

Video Liên Quan