• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Centrino® Wireless-N 1000 Product Brief

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống