Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel Centrino Wireless-N 100 Product Brief

Product Datasheet Specifications

Product Datasheet Specifications

Video Liên Quan