• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Product Brief

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống