Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Atom™ Processor Z2760: Specification Update

Intel® Atom™ Processor Z2760: Specification Update

The document provides a compilation of device and document errata, and specification clarifications and changes for the Intel® Atom™ processor Z2760. The document updates the Intel® Atom™ Processor Z2760 Datasheet.

There are 15 errata listed, with descriptions and status of each.

Read the full Intel® Atom™ Processor Z2760 Specification Update.

Video Liên Quan