• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Atom™ Processor Z2760 for Business Tablets

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống