Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Không phải tất cả bộ xử lý Intel® đều hỗ trợ 64 bit. Phiên bản hiện tại của hệ điều hành Android* không hỗ trợ đầy đủ việc trải nghiệm điện toán 64 bit. Liên hệ nhà sản xuất hệ thống của bạn để biết thêm thông tin.

2

Không hệ thống máy tính nào có thể cung cấp bảo mật tuyệt đối. Cần bộ xử lý Intel®, chipset, firmware và phần mềm tối ưu hóa để sử dụng công nghệ này. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất hệ thống của bạn và nhà cung cấp phần mềm để biết thêm thông tin.

3

Không hệ thống máy tính nào có thể bảo mật tuyệt đối. Intel không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về dữ liệu hay hệ thống bị thất lạc hoặc bị đánh cắp cũng như bất kỳ hư hại nào do những tổn thất như vậy.

4

Các công nghệ Intel® có thể yêu cầu phần cứng được hỗ trợ, phần mềm cụ thể, hoặc kích hoạt dịch vụ. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ của bạn.

5

Dựa trên hiệu năng Đánh giá chấm điểm Web Động. Cấu hình ‘Thế hệ Trước’ – Bộ xử lý Intel® Atom™ S1260 (8 GB, Ổ đĩa Thể Rắn, 1GbE), Điểm số=1522. Cấu hình ‘Thế hệ Trước’ – Bộ xử lý Intel Atom C2750 (32 GB, Ổ đĩa Thể Rắn, 10GbE), Điểm số=11351. Nguồn:  Số đo nội bộ của Intel tính đến tháng 8 năm 2013.

6

Hiện có trên một số bộ xử lý Intel® Core™ nhất định. Công nghệ Siêu Phân luồng Intel® (Công nghệ Intel® HT) yêu cầu hệ thống hỗ trợ Công nghệ Intel® HT. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả chi tiết về những bộ xử lý nào hỗ trợ Công nghệ Intel® HT, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.

7

Hiển thị không dây Intel® yêu cầu một máy tính hỗ trợ Hiển thị không dây, máy tính bảng, hoặc điện thoại thông minh, một bộ điều hợp tương thích, và một TV. Khả năng phát nội dung 1080p và Blu-ray* hoặc các nội dung được bảo vệ khác chỉ có trên một số bộ xử lý Intel® nhất định với hỗ trợ đồ họa tích hợp. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-wireless-display.html.

8

"Không xung đột" nghĩa là "không xung đột DRC" được xác định bởi các quy tắc của SEC để chỉ các sản phẩm không có chứa các khoáng chất xung đột (thiếc, tantalum, tungsten và/hoặc vàng) trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp tài chính hoặc làm lợi cho các tổ chức vũ trang ở DRC hoặc các nước lân cận. Chúng tôi cũng sử dụng thuật ngữ "không xung đột" theo nghĩa rộng hơn để chỉ các nhà cung ứng, chuỗi cung ứng, các nhà máy nung và luyện kim cung cấp khoáng chất xung đột không tài trợ cho xung đột ở DRC hoặc các nước lân cận.