• <Xem thêm trên Intel.com

Tóm tắt Thông báo về quyền riêng tư trên mạng của Intel

Bản Thông Báo Đầy Đủ Về Quyền Riêng Tư Trên Mạng của Intel và bản tóm tắt này áp dụng cho các web site của Tập Đoàn Intel trên toàn thế giới.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie.  Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie, vui lòng xem Thông Báo Về Cookie

Thông Tin Cá Nhân

Intel thu thập thông tin cá nhân vì rất nhiều lý do. Ví dụ, để giao một sản phẩm hoặc cung cấp một dịch vụ mà bạn yêu cầu, đưa bạn tham gia vào các hoạt động trực tuyến, hoặc cá nhân hóa cho hoạt động của bạn. Chúng tôi sẽ giải thích vì sao chúng tôi cần phải thu thập các thông tin này vào lúc chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp nó và lưu giữ nó để hoàn tất các mục đích mà nó được thu thập hoặc để đáp ứng các yêu cầu của luật pháp và quy định hiện hành.

Sử Dụng

Intel sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích mà nó được thu thập. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích khác mà không xin phép bạn trước. Chúng tôi có thể sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho Tập Đoàn Intel tại Hoa Kỳ, cho bất kỳ các chi nhánh Intel nào trên thế giới, hoặc cho các đối tác bên thứ ba được phép chính thức. Chúng tôi không cho phép các đối tác bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích khác.

Lựa Chọn

Bạn có thể tìm xem và cập nhật thông tin cá nhân của bạn và các sở thích giao tiếp bằng cách sử dụng một trong các phương pháp sau: vào web site riêng của sản phẩm hoặc dịch vụ; vào Intel Subscription Center (Trung Tâm Đăng Ký Sử Dụng Của Intel); vào Intel Profile Center (Trung Tâm Hồ Sơ Intel); hoặc liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu trên mạng.

Cách Thức Liên Hệ Với Chúng Tôi

Bạn có thể liên hệ với Intel bằng cách dùng biểu mẫu Contact Us (Liên Hệ Với Chúng Tôi) hoặc gửi một lá thư về địa chỉ nhận thư nêu dưới đây. Xin vui lòng ghi các thông tin liên hệ của bạn, tên của web site hoặc dịch vụ của Intel, và mô tả chi tiết về yêu cầu hoặc mối quan tâm của bạn về quyền riêng tư.

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

Lần cập nhật cuối cùng: Tháng 1 năm 2009