• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Xeon® Processor E7-8800 Series (Westmere-EX)

DDR3 RDIMM System-level Validation Results

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống