• <Xem thêm trên Intel.com

Nanya 256 Mb DDR SDRAM* Series: Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống